انتخاب چوب مناسب برای درب تمام چوب

با توجه به اینکه در کدام قسمت های ساختمان نیاز به درب تمام چوب داریم، از چوب های مختلفی استفاده می کنیم. برای مثال اگر بخواهیم درب های بیرونی ساختمان را درب تمام چوب بسازیم که بیشتر مقابل گرما و رطوبت قرار می گیرند، بهتر است از چوب هایی استفاده کنیم که در مقابل آفتاب، آب و حشرات مقاومت و دوام بسیار زیادی داشته باشند. برای مثال چوب درخت بلوط سفید و درخت ماهون و راش چوب های مناسبی برای درب تمام چوب می توانند باشند. زیرا این چوب ها در برابر رطوبت کمتر دچار انبساط می شوند.

چوب هایی مانند توسکا، سپیدار و کاج چوب های نرم تری هستند و میزان انبساطشان نیز کم است ولی برای درب تمام چوب بیرونی به هیچ عنوان مناسب نیستند؛ به این دلیل که مقاومت کمتری در برابر عامل های بیرونی مثل رطوبت وآفتاب دارند. همچنین قابل ذکر است که بعضی از درخت ها مثل گردوی آمریکایی و زبان گنجشک با این حال که بسیار سخت و مقاوم هستند، ولی در برابر رطوبت به راحتی منبسط می شوند.یکی دیگر از نکات مهمی که در هنگام انتخاب چوب برای ساخت درب تمام چوب باید دقت کرد این است که میزان مقاومت چوب را در برابر رشد انواع قارچ در نظر بگیریم و اهمیت دهیم. معمولاً چوب هایی که در مناطق گرمسیر و همچنین چوب هایی که غلطت بالا و سنگینی در آب دارند، نسبت به سایر چوب ها دیرتر نم را به خود می کشند و برای ساخت درب تمام چوب مناسب هستند.